LA PLANTÀ DEL VIDRE

Participantes Borriana

FALLA BARRI LA MERCÉ
FALLA BARRI VALÈNCIA
FALLA BARRI LA VILA
FALLA BARRI L'ESCORREDOR
FALLA BARRI D'ONDA
FALLA BARRI LA RAVALERA
FALLA BARRI LA MOTA
FALLA SOCIETAT DE CAÇADORS
FALLA CENTRE ESPANYA
FALLA PLAÇA CHICHARRO
FALLA SOCIETAT CLUB 53
FALLA BARRI LA BOSCA
FALLA CLUB ORTEGA
FALLA DON BOSCO
FALLA BARRI QUARTS DE CALATRAVA
FALLA SANT JOSEP
FALLA JAUME I
FALLA CARDENAL TARANCON