LA PLANTÀ DEL VIDRE

Premis

Els municipis fallers participants en la campanya ‘La Plantà del Vidre’  poden guanyar els següents premis:

Un premi al municipi més reciclador i que major difusió faça de la campanya, entre els 13 participants, que consistirà en una plantació d’arbres per a la localitat en el qual cada casal faller podrà apadrinar un exemplar.

Tots els municipis que superin el repte de reciclatge proposat i que consisteix a igualar o superar la taxa de reciclatge de març del passat any, aconseguiran el guardó verd de Ecovidrio.

També hi haurà un premi per a totes les Falles que reciclen, en el contenidor assignat a cadascuna d’elles , 400 kg o més de residus d’envasos de vidre. En aquest últim cas, el premi serà un miniglú amb la imatge de campanya per a cada casal que el supere.