LA PLANTÀ DEL VIDRE

Participants Benaguasil

FALLA TOPAIRET
FALLA CARRER DE LLÍRIA
FALLA PICAOR
FALLA MONTE MONTIEL
FALLA L'ESPARDENYA
FALLA PLAÇA DE BOUS
FALLA EL PENYOT
FALLA CERVANTES
FALLA ELPILAR
FALLA ALTRA QUE TAL